fbpx

Does dim angen i chi gael eich drysu gan arwyddion Llwybrau Bae Abertawe

Rhannu gyda ffrind

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Os ydych chi'n bwriadu mynd ar eich beic i fwynhau'r rhwydwaith Llwybrau Bae Abertawe newydd gyda'i deithiau hardd a defnyddiol, dyma rywbeth i'ch atgoffa am yr arwyddion y byddwch yn eu gweld fydd yn help i'ch arwain ar eich taith.

Mae arwyddion fel yr un yma, isod, yn marcio Llwybr Beicio Bae Abertawe, yn dangos y cyrchfannau rydych chi'n gallu eu cyrraedd ar y llwybr hwn, i ba gyfeiriad y mae'n rhaid i chi deithio i'w cyrraedd nhw, a sawl milltir y mae angen i chi eu teithio i gyrraedd.

Swansea cycling sign

Felly mae'r arwydd yn dangos eich bod yn teithio ar Lwybr Rhif 4, fel sydd wedi'i nodi yn y blwch sgwâr, a'i fod yn rhan o rwydwaith Llwybrau Beicio Bae Abertawe (logo olwyn beic coch) yn ogystal â'r Llwybr Celtaidd (logo gwyrdd a gwyn) rhwydwaith ehangach o lwybrau sy'n mynd ar hyd a lled De Cymru.

Fel rhan o'r cynllun Llwybrau Bae Abertawe rydym eisiau annog cymaint o bobl â phosibl i fynd allan ar eu beic neu ar droed i fwynhau'r 118km o lwybrau hardd a diddorol sydd ar ein stepen drws, ond mae hi'n bwysig bod hyn yn digwydd mor ddiogel â phosibl.

Felly bydd angen i chi fod yn effro i sylwi ar yr arwyddion isod hefyd, sy'n rhoi gwybod i ddefnyddwyr y llwybrau beth yw'r prif gyfyngiadau y mae'n rhaid ufuddhau iddyn nhw. Mae'r arwyddion isod yn dynodi:

Explanation of cycling signage

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!