Eich rhwydwaith cerdded a beicio newydd

Download the map

Take a look at the travel map as a pdf:

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!

Beth yw Llwybrau Bae Abertawe?

Yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu a hyrwyddo llwybrau teithio llesol ar draws dinas a sir Abertawe. Mae hyn yn golygu y gall mwy ohonom deithio i'r gwaith yn hawdd ac yn ddiogel ar droed neu ar feic.

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn buddsoddi yn Rhwydwaith Llwybrau Beicio a Cherdded Bae Abertawe gyda dros 118km o lwybrau ac isadeiledd newydd, o ansawdd da ar gyfer cerdded a beicio. Mae rhagor o lwybrau'n cael eu hagor yn gyson er mwyn caniatáu i fwy a mwy o bobl gymryd rhan!

Ein gobaith yw y byddwn yn eich ysbrydoli i roi tro ar y rhwydwaith newydd ar gyfer eich teithiau byr arferol. Efallai y bydd cerdded neu feicio'n dod yn ddewis cyntaf i chi o ran teithio i'r gwaith ac o gwmpas y lle - hyd yn oed os mai dim ond ambell waith yr wythnos y gwnewch chi hynny, gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth enfawr!

swansea bayways cycle path map

FRESH AIR KEEP FIT SEE FRIENDS SAVE MONEY HAVE FUN

Pam cerdded neu feicio?

Arbed arian ar barcio a phetrol drud

Lleihau eich ôl troed carbon

Gwella eich lles meddyliol a chorfforol

Mwynhau eich dinas a'i hamgylchoedd

Cwrdd â phobl newydd yn eich cymuned

Creu amgylchedd mwy diogel, tawel a glân