fbpx

Lansiad Llwybrau Bae Abertawe yn Annog Pobl i Adael y Car – os nad yw'n bell, heb gar sy'n well

Rhannu gyda ffrind

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Mae pobl ar draws ardal Bae Abertawe yn cael eu hannog i gerdded a beicio yn amlach ar gyfer teithiau byr, gyda lansio Llwybrau Bae Abertawe.

Mae ymgyrch Llwybrau Bae Abertawe yn gweld Cyngor Abertawe yn lansio rhwydwaith o tua 118km o lwybrau hygyrch ar draws y rhanbarth, i'w rhannu gan gerddwyr a beicwyr, gyda rhyw £5.5m yn cael ei fuddsoddi mewn llwybrau newydd dros y misoedd diwethaf a mwy o lwybrau'n cael eu hychwanegu'n gyson. Mae Llwybrau Bae Abertawe hefyd wedi'i fwriadu i gael pobl i adael y car os nad yw hi'n bell a cherdded neu feicio ar deithiau sydd dan bum milltir.

Meddai'r Cynghorydd Mark Thomas, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd: "Bwriad Llwybrau Bae Abertawe yw annog pobl i newid eu teithiau byr cyson - i'r siopau, i'r gwaith neu i'r coleg, neu i gyfarfodydd gwaith - drwy gerdded neu feicio. Ein neges ni yw os nad yw'n bell, heb gar sy'n well. Os yw'r daith dan filltir, pam na wnewch chi gerdded? Os yw'r daith rhwng milltir a phum milltir, pam na ewch chi ar y beic?

"Yn ddiweddar rydyn ni wedi bod yn buddsoddi arian, yn datblygu ac yn gwella dros 118km o lwybrau beicio a llwybrau rhannu defnydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr ar draws ardal Bae Abertawe. Mae'r cynlluniau yma'n darparu cysylltiadau llawer gwell i rai sy'n teithio i'r gwaith, yn ogystal ag ar gyfer pobl sydd eisiau cerdded neu feicio ar deithiau eraill."

Y gobaith yw y bydd cerdded neu feicio yn dod yn ddewis cyntaf i bobl er mwyn teithio o gwmpas y lle - hyd yn oed os mai dim ond ambell waith yr wythnos. Er mwyn cymryd rhan, gall pobl lawrlwytho map manwl o'r rhwydwaith ar wefan Llwybrau Bae Abertawe – www.llwybraubaeabertawe.co.uk - lle y byddan nhw'n dod o hyd i gynlluniwr teithio amser real, defnyddiol i wirio eu taith, neu i weld a oes yna ddewisiadau oddi ar y ffordd i'r teithiau y maen nhw'n eu gwneud yn y car.

Meddai'r Cynghorydd Thomas: "Fel rhan o ymgyrch Llwybrau Bae Abertawe, rydyn ni hefyd yn annog cyflogwyr i gefnogi cerdded a beicio yn y gweithle, drwy annog eu cydweithwyr i fynd ar y teithiau byrrach yma - i gyfarfodydd cleientiaid er enghraifft - ar droed neu ar feic.

Ychwanegodd: "Yn ogystal â bod o fudd i ni fel unigolion a bod yn llesol i'r amgylchedd, rydyn ni'n gobeithio y bydd cyflogwyr yn gweld bod gweithlu mwy ffit yn un iachach a mwy cynhyrchiol ac y gall annog staff i gerdded a beicio i'r gwaith dynnu'r pwysau oddi ar ddarpariaeth parcio ceir. Mae'n gwneud synnwyr ym mhob ffordd i bob un ohonom yn bod yn rhan o Lwybrau Bae Abertawe."

I gael gwybod mwy am Lwybrau Bae Abertawe, ac am arweiniad ac awgrymiadau ar sut i gynnwys mwy o gerdded a beicio yn eich bywyd, ewch i: www.llwybraubaeabertawe.co.uk lle y byddwch hefyd yn gweld map y rhwydwaith a'r cynlluniwr taith.

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!