Cerdded.

Download the map

Take a look at the travel map as a pdf:

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!

Mae'r byd wrth eich traed!

Yn ogystal â cherdded i'r gwaith pan fyddwch chi'n gallu, pam na wnewch chi fynd ati i gerdded i'r siopau, i'r ysgol neu i'r gampfa?

Oeddech chi'n sylweddoli fod traean o'n teithiau dyddiol lai na milltir i ffwrdd? Meddyliwch am eich teithiau rheolaidd sy'n llai na milltir. Pam na ddefnyddiwch chi ein Cynlluniwr Teithiau i gynllunio gwneud rhai ohonyn nhw ar droed. 

Cerddwch fwy bob dydd

Gwaith

Allech chi gerdded i'r gwaith ddwywaith neu dair yr wythnos? Neu yn ystod eich dydd gwaith, allech chi gerdded i rai o'ch cyfarfodydd pan fydd y tywydd yn sych?

Ysgol

Ceisiwch ei gwneud hi'n reol i'ch hun i gerdded i'r ysgol, y coleg neu'r brifysgol ac yn ôl ar bob diwrnod sych. Mae'n ffordd wych i ddod yn agos at deulu a ffrindiau hefyd!

Siopa

Allech chi gerdded i'ch siop leol i gasglu'r pethau hanfodol yn hytrach na gyrru, hyd yn oed os mai dim ond unwaith yr wythnos fydd hynny?

Cynghorion ar fod yn gerddwr i'r gwaith

  • Defnyddiwch ein Cynlluniwr Teithiau. Journey Planner.
  • Amrywiwch eich taith ychydig i'w chadw'n ddiddorol
  • Amserwch eich hun er mwyn gwybod pa mor hir mae pob taith yn ei chymryd.
  • Byddwch yn barod i addasu eich taith ar gyfer gwahanol amodau tywydd.

Bod yn ddiogel wrth gerdded

  • Gwisgwch ddillad golau neu rywbeth sy'n adlewyrchol.
  • Byddwch yn ymwybodol o geir a defnyddwyr eraill y ffyrdd.
  • Cadwch o leiaf un glust heb glustffon.
  • Gwiriwch ragolygon y tywydd a chynllunio'n unol â hynny.