Beicio.

Download the map

Take a look at the travel map as a pdf:

Dewch o hyd i'ch llwybr cyflymaf

Mae teithio i'r gwaith wedi dod yn llawer mwy cyfleus!

Dyma sut mae'r olwynion yn troi!

Mae mynd yn ôl ar eich beic yn hawdd! P'un a ydych chi heb fod ar eich beic ers blynyddoedd, neu erioed wedi beicio, neu fel arfer yn beicio am fwynhad, mae'n hawdd teithio i'r gwaith gyda Llwybrau Bae Abertawe.

Os nad yw'n bell, heb gar sy'n well.

Rhwydwaith Llwybrau Bae Abertawe

Mae Rhwydwaith Llwybrau Bae Abertawe yn cynnwys dros 118km o lwybrau beicio ar y ffordd ac oddi ar y ffordd ar gyfer beicwyr o bob gallu gyda llwybrau newydd yn cael eu hychwanegu drwy'r amser. Mae'r rhwydwaith wedi defnyddio lliwiau i ddynodi llwybrau teithio cyfeillgar i feiciau i helpu pobl i fynd o gwmpas Abertawe ar feic.

Dilyn arwyddion beicio

Bydd deall yr arwyddion ar y llwybrau beicio yn eich helpu i gyrraedd pen eich taith yn ddiogel. Dyma rai arwyddion y gallech eu gweld ar eich taith a beth yw eu hystyr. 

Mae reidio beiciau pedal wedi ei wahardd
Mae'r llwybr yma ar gyfer beiciau pedal yn unig
Mae'r llwybr yma ar gyfer beiciau pedal a cherddwyr yn unig
Llwybrau ar wahân ar gyfer cerddwyr a beiciau pedal

Byddwch yn ddiogel

Byddwch yn wyliadwrus

Byddwch yn ystyriol

Gofalu am eich beic - mae gofalu am eich beic yn hawdd!

Gofalwch bod digon o aer y eich teiars a gwnewch yn siŵr fod yr olwynion yn troi yn ddidrafferth.

Os nad ydyn nhw'n troi'n hawdd, edrychwch i weld ydy'r brêcs neu'r giardiau olwynion yn rhwbio yn eu herbyn.

Gofalwch am y brêcs - dyma ran bwysicaf y beic!

Er mwyn gwirio'r brêc blaen, gwthiwch y beic yn ei flaen a defnyddio'r lifer (yr un ar y dde fel arfer). Dylai'r beic stopio. I wirio'r brêc ôl, gwnewch yr un peth ond gwthiwch y beic am yn ôl. Os nad ydych chi'n siŵr, ewch â'r beic i gael ei wirio.

Gyda'r tsiaen, y ceblau a'r cogiau

edrychwch am geblau wedi treulio, irwch y tsiaen a gwiriwch nad yw'r dolenni a'r sedd yn symud.

Diogelwch

  • Clowch ffrâm eich beic yn erbyn rhywbeth solet a defnyddiwch glo beic da. Mae'n well defnyddio dau fath gwahanol o gloeon (e.e. clo-D a chebl).
  • Ewch ag ategolion gyda chi.
  • Nodwch wneuthuriad eich beic, y model a rhif y ffrâm. Tynnwch lun o'ch hun a'ch beic i brofi perchenogaeth.
  • Ystyriwch yswiriant.
  • Cofrestrwch eich beic er mwyn i'r heddlu allu cysylltu â chi os caiff y beic ei ddwyn. Mae manylion darparwyr cofrestru beiciau ar gael fan hyn. Dysgu rhagor.